Velkommen til årets sommerkurs!

Sted: Landås Skole med avslutningskonsert i Fana Kulturhus

Påmelding stengt. Ta kontakt hvis du ønsker å stå på venteliste.

Deltakeravgift 2600 kr.

Årets tema er NÆRHET og AVSTAND!

Sommerstryk er et tilbud som gir både fordypning og bredde til unge strykere fra 5 – 15 år.

Kurset har fokus på å utvikle musikalitet og ferdigheter gjennom ulike disipliner, både individuelt og i fellesskap, og munner ut i en helhetlig scenisk forestilling med orkesterspill, sang, dans, lyd og lys.Underveis i uken har deltakerene orkester, kor, Dalcrozerytmikk og danseklasser i fellesskap. Individuelt får alle spilletimer, øving med akkompagnatør og spille solo på huskonsert. Elevene deles i grupper hovedsaklig etter nivå, f.eks. hvor de er i Suzukirepertoaret.
Vi har tre nivåer: Gruppe 1 (tilsvarer Suzuki bok 1)gruppe 2 (tilsvarer Suzuki bok 2 – bok 3) og gruppe 3 (tilsvarer Suzuki bok 4 og oppover), men det taes også hensyn til alder, ensembleerfaring og gruppesammensetning.Orkesternoter blir sendt ut på e-post i god tid, slik at du kan skrive dem ut og ta med notene til din lærer og øve godt før kursstart.
Solostykket til huskonserten må du helst kunne spille utenat og ha spilt på konsert tidligere.Det forventes at deltakerne er godt forberedt så vi kan bruke tiden sammen på samspill og musikk, ikke innlæring av noter.

Lærere 2020

Henrik Silfverhielm

Cello, Bass og orkester

Henrik er fra Sverrige og har sin utdannelse fra musikkhøyskolen i Gøteborg. Han er distriktsmusiker på Sandane og spiller jevnlig i Opera Nordfjord. Henrik er ellers glad i å padle kajakk!

Helle Tennøe Andersen

Bratsj, fiolin og orkester

Utdannet bratsjist, fiolinist og pedagog ved Griegakademiet i Bergen, frilansmusiker og ansatt i Råde og Moss kulturskoler og ved Steinerskolen i Moss.

Rune Boutroue Bekkhus

Akkompagnement

Pianist, komponist, pedagog, frilansmusiker, dirigent og komponist bosatt i Moss. (bilde: Ingeborg Øien Thorsland).

Jacqueline Vann

Dalcroze-rytmikk og kor

Studerte Dalcrozerytmikk i Geneve (Sveits) fra 1994 til 1997. Hun har ansvar for utdanning i Dalcrozeforbundet i Storbrittania og er freelance lærer. Jaqueline har undervist barn i alle aldre og barn med særskilte behov. Hun underviser jevnlig på Dalcroze International Summer School og Dalcroze International Easter Course.

Kato Nogva Flem

Akkompagnement

Utdannet pianist fra Griegakademiet. Jobber fast som distriktsmusiker på Voss og som akkompagnatør på Manger Folkehøgskule. Er fast repetitør ved korskolen i Biskopshavn. Er ellers aktiv som frilanser i Bergen og omegn.

Kristin Værholm

Cello

Hilary Foster

Fiolin og orkester
Hilary Foster er vokst opp og utdannet i USA. Hun har en bachelorgrad fra Northwestern University med Gerardo Ribiero og en mastergrad og Artist Diploma fra Boston University med Yuri Mazurkevich. I tillegg har hun vært på mange festivaler inkl. The Isaac Stern Carnegie Hall Chamber musikc Institute og Tanglewood Music Center. Hun jobbet frilans i Boston i mange år og spilte med alle de forskjellige gruppene i byen. Hun underviste på Phillips Academy, The Middlesex School, og St. Marks School.
Hun har vært fast ansatt i førstefiolingruppen i Harmonien siden 2006. Hun vikarierer på Kulturskolen og driver kammermusikkserien «Kammerdrops» på Nobel Bopel på Møhlenpris.

Wibeke Johannessen

Fiolin og orkester

Fiolinstudier ved Bergen Musikkonservatorium (nå Griegakademiet), Musikklinjen ved Bergen Lærerhøgskole, Suzukiutdanning ved Griegakademiet, Tidligere jobbet som frilansmusiker bl.a med Opera Bergen, Ansatt ved Bergen Kulturskole siden 1993.

Kari Knudsen

Fiolin og orkester, kunstnerisk leder

Utdannet fiolinist, pedagog og Suzukilærer ved Griegakademiet, Dalcrozepedagog hos The Dalcrozesociety UK, frilansmusiker og ansatt i Bergen Kulturskole og timelærer ved Griegakademiet.

Stefan Bivand

Fiolin og orkester, kunstnerisk leder

Utdannet fiolinist og pedagog ved Griegakademiet i Bergen og Musikkonservatoriet i Trondheim, frilansmusiker og ansatt i Bergen kulturskole og timelærer ved Griegakademiet.