Sommerstryk hjem

Velkommen til årets sommerkurs!

Sted: Landås Skole med avslutningskonsert i Fana Kulturhus

Påmeldingsfrist er utløpt. For påmelding til venteliste ta kontakt med oss på post@sommerstryk.no

Deltakeravgift 2600 kr.

Årets tema er "Arbeid og Fritid"!

Sommerstryk er et tilbud som gir både fordypning og bredde til unge strykere fra 5 – 15 år.

Kurset har fokus på å utvikle musikalitet og ferdigheter gjennom ulike disipliner, både individuelt og i fellesskap, og munner ut i en helhetlig scenisk forestilling med orkesterspill, sang, dans, lyd og lys.Underveis i uken har deltakerene orkester, kor, Dalcrozerytmikk og danseklasser i fellesskap. Individuelt får alle spilletimer, øving med akkompagnatør og spille solo på huskonsert. Elevene deles i grupper hovedsaklig etter nivå, f.eks. hvor de er i Suzukirepertoaret.
Vi har tre nivåer: Gruppe 1 (tilsvarer Suzuki bok 1)gruppe 2 (tilsvarer Suzuki bok 2 – bok 3) og gruppe 3 (tilsvarer Suzuki bok 4 og oppover), men det taes også hensyn til alder, ensembleerfaring og gruppesammensetning.Orkesternoter blir sendt ut på e-post i god tid, slik at du kan skrive dem ut og ta med notene til din lærer og øve godt før kursstart.
Solostykket til huskonserten må du helst kunne spille utenat og ha spilt på konsert tidligere.Det forventes at deltakerne er godt forberedt så vi kan bruke tiden sammen på samspill og musikk, ikke innlæring av noter.

Lærere 2022

Ane Lassen

Ane Elise Lassen er kontrabassist og har en utøvende bachelor fra Griegakademiet og musikkpedagogikk fra Norges Musikkhøgskole. Hun startet lidenskapen sin i Ung Symfoni og på Bergen Kulturskole, og det har vært starten på å bli veldig glad i orkester- og kammermusikk, og ført frem til arbeidet som freelancer i ulike ensembler og orkestre i hele Norge i dag. Hun jobber jevnlig med samtidsmusikk, komponister og andre utøvere også. Hun er fast ansatt som kontrabasslærer i Bergen Kulturskole.

Roskva Yasmin Andersen

Roskva Yasmin Andersen, 31 år, (NO) har base i Bergen, Norge. Hun jobber med samtidsdans og lager sitt eget arbeid, også i samarbeid med andre, gjennom landskap fra scene og film, til stedsspesifikke arbeid.
Hun har produsert flere forestillinger som har blitt vist på flere festivaler og byer rundt om i Norge.
Som pedagog fokuserer hun på en release-basert stil med fart, eksplosivitet, flyt og forflytning gjennom rom, samtidig som kroppen jobber seg opp og ned i nivå. Hun jobber hovedsaklig på Bergen Dansesenter, og gjennom Den Kulturelle Skolesekken.
Utdannet fra Spin Off i Oslo, Amsterdam School of the Arts, og har en bachelor i utøvende kunst, inkludert pedagogikk, fra Universitetet i Stavanger. Under utdannelsen, tilbrakte hun også et semester ved Concordia University i Montreal høsten 2015.
Se hjemmeside for mer informasjon: www.roskvayasminandersen.com

Siv Kristin Klippen

Siv Klippen (akkompagnement)

er utdannet pianist og pianopedagog fra Stavanger og Nederland. Hun har bred erfaring som pianist/akkompagnatør/solist/kammermusiker og har bl. a. vært engasjert eller ansatt ved en rekke kulturinstitusjoner som Bergen filharmoniske orkester, Bergen nasjonale opera, Den Nationale Scene, Griegakademiet, Høgskolen på Vestlandet, Bergen kulturskole, Hordaland teater, Transit teater, Rogaland teater, Stavanger symfoniorkester, Høgskolen i Stavanger, Lundehaugen vgs og St. Svithun gymnas. Siv Klippen er bosatt i Bergen og er ansatt ved Langhaugen vgs.

Anne-Catherine Vonäsch Tvinnereim

Anne-Catherine Vonäsch Tvinnereim er fiolinist og fast ansatt i Askøy Kulturskole

Carmen Boveda Hermosilla

Carmen er cellist og utdannet fra Griegakademiet i Bergen. Hun er fast ansatt i Bergen Kulturskole.

Elna Selle

Elna er fiolinist og utdannet fra Griegakademiet i Bergen. Hun er fast ansatt i Bergen Kulturskole og underviser i fiolin og hardingfele.

My Steinum

My Steinum er fiolinist og utdannet fra Musikkonservatoriet (NTNU) i Trondheim og er fast ansatt i Bergen Kulturskole. Hun er også aktiv som utøver og vikarierer bla. i BFO.

Helle Tennøe Andersen

Bratsj, fiolin og orkester

Utdannet bratsjist, fiolinist og pedagog ved Griegakademiet i Bergen, frilansmusiker og ansatt i Råde og Moss kulturskoler og ved Steinerskolen i Moss.

Rune Boutroue Bekkhus

Akkompagnement

Pianist, komponist, pedagog, frilansmusiker, dirigent og komponist bosatt i Moss. (bilde: Ingeborg Øien Thorsland).

Jacqueline Vann

Dalcroze-rytmikk og kor

Studerte Dalcrozerytmikk i Geneve (Sveits) fra 1994 til 1997. Hun har ansvar for utdanning i Dalcrozeforbundet i Storbrittania og er freelance lærer. Jaqueline har undervist barn i alle aldre og barn med særskilte behov. Hun underviser jevnlig på Dalcroze International Summer School og Dalcroze International Easter Course.

Kristin Værholm

Cello

Hilary Foster

Fiolin og orkester
Hilary Foster er vokst opp og utdannet i USA. Hun har en bachelorgrad fra Northwestern University med Gerardo Ribiero og en mastergrad og Artist Diploma fra Boston University med Yuri Mazurkevich. I tillegg har hun vært på mange festivaler inkl. The Isaac Stern Carnegie Hall Chamber musikc Institute og Tanglewood Music Center. Hun jobbet frilans i Boston i mange år og spilte med alle de forskjellige gruppene i byen. Hun underviste på Phillips Academy, The Middlesex School, og St. Marks School.
Hun har vært fast ansatt i førstefiolingruppen i Harmonien siden 2006. Hun vikarierer på Kulturskolen og driver kammermusikkserien «Kammerdrops» på Nobel Bopel på Møhlenpris.

Sarah Wang

Cello og orkester

Utdannet cellist, pedagog og Suzukilærer fra USA. Ansatt i Bergen Kulturskole.

Wibeke Johannessen

Fiolin og orkester

Fiolinstudier ved Bergen Musikkonservatorium (nå Griegakademiet), Musikklinjen ved Bergen Lærerhøgskole, Suzukiutdanning ved Griegakademiet, Tidligere jobbet som frilansmusiker bl.a med Opera Bergen, Ansatt ved Bergen Kulturskole siden 1993.

Kari Knudsen

Fiolin og orkester, kunstnerisk leder

Utdannet fiolinist, pedagog og Suzukilærer ved Griegakademiet, Dalcrozepedagog hos The Dalcrozesociety UK, frilansmusiker og ansatt i Bergen Kulturskole og timelærer ved Griegakademiet.

Stefan Bivand

Fiolin og orkester, kunstnerisk leder

Utdannet fiolinist og pedagog ved Griegakademiet i Bergen og Musikkonservatoriet i Trondheim, frilansmusiker og ansatt i Bergen kulturskole og timelærer ved Griegakademiet.