Beatrice Siegerist Bjørnsen

Utdannet  bratsjist ved Griegakademiet og Barrat Dues musikkinstitutt. Ansatt i Stavanger Symfoniorkester. Underviser også ved Stavanger Kulturskole, Valdres Sommersymfoni, Ringerike Sommersymfoni og har en fast årlig prosjektuke i bratsj ved Musikk på Majorstuen.