Kursbeskrivelse

Sommerstryk ble arrangert med stor suksess første gang sommeren 2001. Siden har kurset etablert seg som en årlig begivenhet og det planlegges nå for 22 gang (etter en ufrivillig pause i 2020 grunnet Corona-virus-pandemien).

Sommerstryk er et kurs for rundt 90 unge strykere i grunnskolealder. Elevene må ha spilt i ca. 1 år før de er med første gang. Kursets daglige timeplan inneholder orkester, gruppeprøver, individuelle spilletimer, arbeid med akkompagnatør, Dalcrozerytmikk, danseklasse, kor og huskonserter der alle elevene får opptre enkeltvis. Elevene møter opp ca. 08:30 og drar hjem etter huskonserten ca. 17:00.

Dette utgjør en innholdsrik og krevende timeplan, men den store variasjonen i musikalske inntrykk og utfoldelser gjør at selv de yngste klarer å holde en imponerende konsentrasjon gjennom uken. Kursets beliggenhet innbyr til mye utelek. I pauserommene inne er det tilgjengelig lesestoff og aktivitetsmaterialer. De aller yngste blir tatt godt vare på av egne assistenter i pausene, men om noen har behov for det, er det plass til å ha foreldre med.

Elevene deles inn i større og mindre grupper etter nivå og alder, og alle spiller også sammen i et fellesorkester. Gruppe 1 består vanligvis av elever som spiller i Suzuki bok 1 eller Suzuki bok 2 eller tilsvarende, gruppe 2 elever i Suzuki bok 2, 3 og 4 eller tilsvarende og gruppe 3 elever i Suzuki bok 4 eller 5 og oppover eller tilsvarende. Nytt av året (2023) er at vi lager en egen gruppe for de yngste/ferskeste elevene på kurset slik at de får et tilbud for seg.

For de mer erfarne musikantene foregår den individuelle undervisningen i mesterklasseform der elevene blir oppfordret til å observere hverandres timer.

Det blir lagt opp til mye sosialt samvær med aktiviteter som ballspill, utelek og kurvfest med foreldre. Det vil være to felles matpauser hver dag, et brødmåltid (medbrakt) og et varmt måltid.

Kurset åpner i år for elevene på fredag ettermiddag med presentasjon av lærere og elever, og en konsert / forestilling der lærerne opptrer. Kurset avsluttes i år på onsdag (5. juli) ettermiddag med konsert i Fana Kulturhus kl 17:00 hvor familie og venner får se og høre hva elevene har jobbet med i orkestre, dans og rytmikk og kor.

Avslutningskonserten formes som en helhetlig forestilling med musikk, lydkulisser, lys og bevegelse, og pleier å holde et imponerende nivå i forhold til den korte tiden vi har jobbet sammen.

Sommerstryk har hvert år et tema som rød tråd gjennom kurset og i avslutningsforestillingen. Tidligere har dette bl.a. vært vann, fest, uttrykk, folkemusikk, magi, reise, en dag, helter og skurker, sport, arbeid og fritid, og mange flere. Tema for Sommerstryk 2023 er “Jorden rundt”.

Kurset har også en tradisjon med å bestille nyskrevet musikk til hvert kurs. I år har vi gleden av å samarbeide med den kjente komponisten Knut Våge om et helt nytt verk som skal urfremføres under kurset. Vi gleder oss! Tidligere har vi samarbeidet med komponister som f.eks. Ørjan Matre, Rune Bekkhus eller Vegard Vårdal.

Kurset holdes på Landås skole i Bergen. Skolen har flere store rom og det blir leid inn piano og flygel til bruk i løpet av kurset. Skolen har også et amfi som er godt egnet til konserter og korprøver. Det er også tilgang til kjøkken og flere mindre rom til undervisning og øving.

Kurset er et unikt tilbud både med hensyn til målgruppe og innhold:

  • Det finnes ikke andre lignende sommerkurs for denne aldersgruppen i Hordaland (og svært få i Norge), mens det finnes gode tilbud for de litt eldre strykere. I løpet av perioden Sommerstryk har eksistert har vi opplevd en veldig god utvikling av det faglige og sosiale nivået til deltakerne og miljøene de er i resten av året.
  • Dalcroze-rytmikk er en internasjonalt anerkjent metode for musikkopplæring som hittil er lite utbredt i Norge. Metoden er et redskap for å utvikle musikalitet og å lære musikalske elementer gjennom bruk av hele kroppen. Med denne metoden utvikler elevene, i tillegg til praktisk og teoretisk musikkforståelse; kroppsbevissthet, motorikk, koordinasjon, oppmerksomhet og samarbeidsevne, noe som er viktig ikke bare i forbindelse med spilling, men også på svært mange andre områder i livet.
  • I dansetimene jobber elevene med hvordan de bruker kroppen. De får varmet opp og beveget større muskelgrupper slik at de lettere kan unngå slitasjeskader når de spiller. Sammen med lærer kommer elevene til å utvikle koreografi på stykkene de selv eller andre jobber med i orkestertimene.
    • Elevene får, i tillegg til undervisning i større grupper, individuell oppfølging gjennom to individuelle fiolintimer, samt time med akkompagnatør, noe som kan bety mye for den videre utviklingen. Elevene opplever at de blir tatt på alvor som individuelle musikere i og med at en selvsagt del av kurset er at alle spiller på huskonsert.