Kursbeskrivelse

Sommerstryk ble arrangert med stor suksess første gang sommeren 2001. Siden har kurset etablert seg som en årlig begivenhet og det planlegges nå for tyvende gang (etter en ufrivillig pause i 2020 grunnet Corona-virus-pandemien).

Sommerstryk er et kurs for rundt 90 unge strykere i grunnskolealder. Elevene må ha spillt i ca 1 år før de er med første gang. Kursets daglige timeplan inneholder orkester, gruppeprøver, individuelle spilletimer, arbeid med akkompagnatør, Dalcrozerytmikk, danseklasse, kor og huskonserter der alle elevene får opptre enkeltvis. Elevene møter opp 08:30 og drar hjem etter huskonserten ca. 17:00.

Dette utgjør en innholdsrik og krevende timeplan, men den store variasjonen i musikalske inntrykk og utfoldelser gjør at selv de yngste klarer å holde en imponerende konsentrasjon gjennom uken. Kursets beliggenhet innbyr til mye utelek. I pauserommene inne er det tilgjengelig lesestoff og aktivitetsmaterialer. De aller yngste blir tatt godt vare på av egne assistenter i pausene, men om noen har behov for det, er det plass til å ha foreldre med.

Elevene deles inn i større og mindre grupper etter nivå og alder, og alle spiller også sammen i et fellesorkester. Gruppe 1 består vanligvis av elever som spiller i Suzuki bok 1 eller tilsvarende, gruppe 2 elever i Suzuki bok 2 og 3 eller tilsvarende og gruppe 3 elever i Suzuki bok 4 og oppover eller tilsvarende.

For de mer erfarne musikantene foregår den individuelle undervisningen i mesterklasseform der elevene observerer hverandres timer.

Det blir lagt opp til mye sosialt samvær med aktiviteter som ballspill, bading og kurvfest med foreldre. Det vil være to felles matpauser hver dag, et brødmåltid og et varmt måltid.

Kurset åpner i år for elevene på onsdag ettermiddag med presentasjon av lærere og elever, og en konsert / forestilling der lærerne opptrer. Kurset avsluttes i år på mandag ettermiddag med konsert i Fana Kulturhus kl 17:00 hvor familie og venner får se og høre hva elevene har jobbet med i orkestre, dans og rytmikk. I år får vi se hvilke smittevernrestriksjoner som vil gjelde i begynnelsen av Juli med tanke på hvem som kan være fysisk til stede på konserten.

Avslutningskonserten formes som en helhetlig forestilling med musikk, lydkulisser, lys og bevegelse, og pleier å holde et imponerende nivå i forhold til den korte tiden vi har jobbet sammen.

Sommerstryk har hvert år et tema som rød tråd gjennom kurset og i avslutningsforestillingen. Tidligere har dette bl.a. vært vann, fest, uttrykk, folkemusikk, magi, reise, en dag, helter og skurker, sport. Tema for Sommerstryk 2021 er “NÆRHET OG AVSTAND”.

Kurset holdes på Landås skole i Bergen. Skolen har flere store rom og det blir leid inn piano og flygel til bruk i løpet av kurset. Skolen har også et amfi som er godt egnet til konserter og korprøver. Det er også tilgang til kjøkken og flere mindre rom til undervisning og øving.

Kurset er et unikt tilbud både med hensyn til målgruppe og innhold:

  • Det finnes ikke andre lignende sommerkurs for denne aldersgruppen i Hordaland (og svært få i Norge), mens det finnes gode tilbud for de eldre strykere. I løpet av perioden Sommerstryk har eksistert har vi opplevd en veldig god utvikling av det faglige og sosiale nivået til deltakerne og miljøene de er i resten av året.
  • Dalcroze-rytmikk er en internasjonalt anerkjent metode for musikkopplæring som hittil er lite utbredt i Norge. Metoden er et redskap for å utvikle musikalitet og å lære musikalske elementer gjennom bruk av hele kroppen. Med denne metoden utvikler elevene, i tillegg til praktisk og teoretisk musikkforståelse; kroppsbevissthet, motorikk, koordinasjon, oppmerksomhet og samarbeidsevne, noe som er viktig ikke bare i forbindelse med spilling, men også på svært mange andre områder i livet.
  • I dansetimene jobber elevene med hvordan de bruker kroppen. De får varmet opp og beveget større muskelgrupper slik at de lettere kan unngå slitasjeskader når de spiller. Sammen med lærer kommer elevene til å utvikle koreografi på stykkene de selv eller andre jobber med i orkestertimene.
    • Elevene får i tillegg til undervisning i større grupper, daglig individuell oppfølging, noe som kan bety mye for den videre utviklingen. Elevene opplever at de blir tatt på alvor som individuelle musikere i og med at en selvsagt del av kurset er at alle spiller på huskonsert.

2021 – Smittevern

Styret i Sommerstryk etterstreber å kunne holde et godt faglig og sosialt kurs, og samtidig holde de gjeldene smittevernreglene under kursperioden. Det vil komme mer informasjon om planene for dette når det sendes ut opptak til kurset, men også i hele perioden frem mot kurset samt under informasjonsmøtet på begynnelsen av kurset. Det kan være en del endringer i forhold til tidligere kurs med tanke på gruppestørrelser, pauser, matservering og annet, men vi ønsker å få til et kurs der det faglige og sosiale utbyttet til deltagerne er så godt som det lar seg gjøre.