Lærere

Henrik Silfverhielm

Cello, Bass og orkester

Henrik er fra Sverrige og har sin utdannelse fra musikkhøyskolen i Gøteborg. Han er distriktsmusiker på Sandane og spiller jevnlig i Opera Nordfjord. Henrik er ellers glad i å padle kajakk!

Helle Tennøe Andersen

Bratsj, fiolin og orkester

Utdannet bratsjist, fiolinist og pedagog ved Griegakademiet i Bergen, frilansmusiker og ansatt i Råde og Moss kulturskoler og ved Steinerskolen i Moss.

Eugenio Meneghel

Bratsj, fiolin og orkester

Utdannet bratsjist med bla. master fra Griegakademiet. Jobber som bratsjlærer i Bergen Kulturskole.

Rune Boutroue Bekkhus

Akkompagnement

Pianist, komponist, pedagog, frilansmusiker, dirigent og komponist bosatt i Moss. (bilde: Ingeborg Øien Thorsland).

Stephanie M. Mowinckel

Dans

Jacqueline Vann

Dalcroze-rytmikk og kor

Studerte Dalcrozerytmikk i Geneve (Sveits) fra 1994 til 1997. Hun har ansvar for utdanning i Dalcrozeforbundet i Storbrittania og er freelance lærer. Jaqueline har undervist barn i alle aldre og barn med særskilte behov. Hun underviser jevnlig på Dalcroze International Summer School og Dalcroze International Easter Course.

Kato Nogva Flem

Akkompagnement

Utdannet pianist fra Griegakademiet. Jobber fast som distriktsmusiker på Voss og som akkompagnatør på Manger Folkehøgskule. Er fast repetitør ved korskolen i Biskopshavn. Er ellers aktiv som frilanser i Bergen og omegn.

Kristin Værholm

Cello

Beatrice Siegerist Bjørnsen

Bratsj, fiolin og orkester

Utdannet  bratsjist ved Griegakademiet og Barrat Dues musikkinstitutt. Ansatt i Stavanger Symfoniorkester. Underviser også ved Stavanger Kulturskole, Valdres Sommersymfoni, Ringerike Sommersymfoni og har en fast årlig prosjektuke i bratsj ved Musikk på Majorstuen.

Hilary Foster

Fiolin og orkester
Hilary Foster er vokst opp og utdannet i USA. Hun har en bachelorgrad fra Northwestern University med Gerardo Ribiero og en mastergrad og Artist Diploma fra Boston University med Yuri Mazurkevich. I tillegg har hun vært på mange festivaler inkl. The Isaac Stern Carnegie Hall Chamber musikc Institute og Tanglewood Music Center. Hun jobbet frilans i Boston i mange år og spilte med alle de forskjellige gruppene i byen. Hun underviste på Phillips Academy, The Middlesex School, og St. Marks School.
Hun har vært fast ansatt i førstefiolingruppen i Harmonien siden 2006. Hun vikarierer på Kulturskolen og driver kammermusikkserien «Kammerdrops» på Nobel Bopel på Møhlenpris.

Sarah Wang

Cello og orkester

Utdannet cellist, pedagog og Suzukilærer fra USA. Ansatt i Bergen Kulturskole.

Wibeke Johannessen

Fiolin og orkester

Fiolinstudier ved Bergen Musikkonservatorium (nå Griegakademiet), Musikklinjen ved Bergen Lærerhøgskole, Suzukiutdanning ved Griegakademiet, Tidligere jobbet som frilansmusiker bl.a med Opera Bergen, Ansatt ved Bergen Kulturskole siden 1993.

Kari Knudsen

Fiolin og orkester, kunstnerisk leder

Utdannet fiolinist, pedagog og Suzukilærer ved Griegakademiet, Dalcrozepedagog hos The Dalcrozesociety UK, frilansmusiker og ansatt i Bergen Kulturskole og timelærer ved Griegakademiet.

Stefan Bivand

Fiolin og orkester, kunstnerisk leder

Utdannet fiolinist og pedagog ved Griegakademiet i Bergen og Musikkonservatoriet i Trondheim, frilansmusiker og ansatt i Bergen kulturskole og timelærer ved Griegakademiet.