Kari Feldberg Bakken

Kari har drevet aktivt med dans og musikk i mange år, og er utdannet musikalartist ved Bårdar Akademiet. De siste årene har hun jobbet frilans med dans, både som lærer, koreograf og danser, spesielt rettet mot barn. Hun holder workshops innenfor dans og musikal og er aktivt i studentteateret Immaturus. I tillegg til dette er hun student og er nå på sitt 4. år av en lærerutdanning og har musikk som sitt masterfag.